เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview26
photo ประกาศรับสมัครงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) 568 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file การจัดการน้ำเสียในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview47

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลลิ้นฟ้า - บ้านหนองฮูป่าแดง ตำบลดู่น้อย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 6,075 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94
photo เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณจัดสรร 2,312,000บาท grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง คสล. สายบ้านป่าดวน-บ้านหนองแก ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรฯ จ.ร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview192
photo เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 02/2564 การจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าดวนหมู่ที่ 6 -​ บ้านหนองแกหมู่ที่ 9 ตำบลลิ้นฟ้า grade
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
photo ประกาศเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าดวนหมู่ที่ 6 ถึงบ้านหนองแกหมู่ที่ 9 ตำบลลิ้นฟ้ากว้าง 5 เมตรยาว 1,100 เมตรหนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลลิ้นฟ้าอำเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview139
photo ประกาศเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
photo ประกาศเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เงินงบประมาณเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
photo ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี62 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม