เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แจ้งคนพิการต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการและส่งหลักฐานบัตรประจำตัวคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo ประชาสัมพันธ์ โรคไข้หวัดใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file การขอรับเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด grade
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview12

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)จำนวน 1คัน
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนชาวตำบลลิ้นฟ้าเขต 1 โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านลิ้นฟ้า บ้านสวนมอญ บ้านหวาย บ้านหนองแซว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนชาวตำบลลิ้นฟ้าเขต 1 โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านลิ้นฟ้า บ้านสวนมอญ บ้านหวาย บ้านหนองแซว หมู่ที่ 1 2 3 4 5 จำนวน 135 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ตำบลลิ้นฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview32

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview171
photo ประกาศเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) grade
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน