เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2565-2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ กิจกรรม มาตรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ส่วนที่ 2 แผนป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
description ส่วนที่ 2 บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ส่วนที่ 1 บทนำ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file ปก แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1