เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
photo ประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
photo ประกาศรับสมัครงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) 568 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file การจัดการน้ำเสียในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57
photo ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เรื่อง รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิ้นฟ้า ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file ประกาศขอความร่วมมือ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดของพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file แจ้งการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าว/นายหน้ารถเกี่ยวนวดข้าวมาชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
1 - 20 (ทั้งหมด 56 รายการ) 1 2 3