เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 20019 สายพันธ์ XBB.1.16
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file แจ้งการให้บริการรถเก็บสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
photo ประกาศรับสมัครงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) 568 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file การจัดการน้ำเสียในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64
photo ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เรื่อง รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิ้นฟ้า ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
1 - 20 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2 3 4