messager
 
เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนชาวตำบลลิ้นฟ้าเขต 1 โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านลิ้นฟ้า บ้านสวนมอญ บ้านหวาย บ้านหนองแซว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64
ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนชาวตำบลลิ้นฟ้าเขต 1 โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านลิ้นฟ้า บ้านสวนมอญ บ้านหวาย บ้านหนองแซว หมู่ที่ 1 2 3 4 5 จำนวน 135 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 118
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete บ้านป่าดวน หมู่ที่ 6 ตำบลลิ้นฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลลิ้นฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ตำบลลิ้นฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 65
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete บ้านป่าดวน หมู่ที่ 6 ตำบลลิ้นฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ตำบลลิ้นฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลลิ้นฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
ประกาศเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลลิ้นฟ้า - บ้านหนองฮูป่าแดง ตำบลดู่น้อย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 6,075 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณจัดสรร 2,312,000บาท
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง คสล. สายบ้านป่าดวน-บ้านหนองแก ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรฯ จ.ร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
ประกาศเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย หมู่ที่4 -​ บ้านป่าดวนหมู่ที่6 ตำบลลิ้นฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
ประกาศเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าดวนหมู่ที่ 6 ถึงบ้านหนองแกหมู่ที่ 9 ตำบลลิ้นฟ้ากว้าง 5 เมตรยาว 1,100 เมตรหนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลลิ้นฟ้าอำเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 02/2564 การจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าดวนหมู่ที่ 6 -​ บ้านหนองแกหมู่ที่ 9 ตำบลลิ้นฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย หมู่ที่4 -​บ้านป่าดวน หมู่ที่6 ตำบลลิ้นฟ้า กว้าง 4 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )​ เลขที่ 01/2564 การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหวายหมู่ที่ 4 ถึงบ้านป่าดวนหมู่ที่ 6 ตำบลลิ้นฟ้ากว้าง 4 เมตรยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตรเทศบาลตำบลลิ้นฟ้าอำเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง ตามประกาศเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านลิ้นฟ้า-บ้านโพธิ์ชัย (เส้นโนนค้อ) งบประมาณ5,635,000บาท poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
ประกาศ​เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน​ คสล. บ้านหนองแซว​ ม.5​ -​ บ้านหนองแก​ ม.​9 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.7 บ้านโนนสำราญ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
ราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.ม.9 งบประมาณ394,000บาท poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2