เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางรัสมี สารทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-3212514
นายภูผา ชินภาค
นักสันทนาการชำนาญการ
โทร : 099-0203878
นางสาวพรทิพย์ พันธ์ทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 096-2703242
นางศรีมาลัย บุตรคาน
ครู
โทร : 080-7653835
ว่าง
ครู
นางสาวอรุณรัตน์ ภูมิยาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 092-2914288
นางหนูไกร จิตริต
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 092-5082170
นางสาวนุกูล ไชยโก
คนงานทั่วไป
โทร : 098-1676145