เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สำนักปลัด
นายประสาทพร บุศย์รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 094-9144998
นางสาวปริชาติ บุญสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 061-1278884
นายสงคราม นามปัดสา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 080-1874351
นายจันทรมงคล พันธุ์พาณิชย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทร : 089-5778283
นางสาวเพ็ญศรี ไหดงยาง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 092-5945580
นางสาวสุกัญญา บุญศร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 086-2226260
ว่าที่ ร.ท.วิฑูรย์ เสนานันท์
นิติกรชำนาญการ
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางวรรณภา คู่กระสังข์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 064-4385932
นายจิระพงษ์ แสนสินธ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 081-1991415
นางยุพิน ไชยเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 098-1187097