messager
 
เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box ฝ่ายสภา
นายสมศักดิ์ แข็งแรง
ประธานสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า
นายทองเลียน ภูมิยาง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า
นางขนิษฐา เสาวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เขต 1
นายทองทับ มุกดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เขต 1
นายบุญคง สีชนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เขต 1
นายอนงค์ จงจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เขต 1
นายอัมพัน คำตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เขต 1
นางสาวณิชนันทน์ เพชรอาษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เขต 2
นางเสถียร ฤทธิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เขต 2
นายบุญธรรม สัตโส
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เขต 2
นายสุพี พรมผุย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เขต 2
นายหนูกัน กระทุ่มขันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เขต2