เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองช่าง
นายประสาทพร บุศย์รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 094-9144998
นายปิยะ ปิตุชัย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 080-5790412
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
- ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายแสวง อิ่มประสงค์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางรัตนา สมหวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 086-0566475
นายสงกรานต์ เนตะชาติ
คนงานทั่วไป
โทร : 084-7754101