เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองช่าง
นายอภิรักษ์ แก้วมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-2321264
นายปิยะ ปิตุชัย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 080-5790412
นายกิตติศักดิ์ เดชศรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 061-0876593
นายนริศ เนาวะดี
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
โทร : 065-6904467
นายสงกรานต์ เนตะชาติ
คนงานทั่วไป
โทร : 084-7754101
นางรัตนา สมหวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 086-0566475