เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรสู้วิกฤตปุ๋ยแพงด้วยเกษตรอินทรีย์ (8 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลลิ้นฟ้าได้เข้าร่วมอบรมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรสู้วิกฤตปุ๋ยแพงด้วยเกษตรอินทรีย์ ณ หอประชุมโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin