messager
 
เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
rss_feed ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนชาวตำบลิ้นฟ้า เขต 1 โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านลิ้นฟ้า , บ้านสวนมอญ , บ้านหวาย , บ้านหนองแซว หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 จำนวน 135 ชุด เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete บ้านป่าดวน หมู่ที่ 6 ตำบลลิ้นฟ้า จำนวน 2 ช่วงดำเนินการ ช่วงที่ 1 จากบ้านป่าดวนไปบ้านดงยาง ช่วงที่ 2 จากบ้านป่าดวนไปหนองตาฮ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ตำบลลิ้นฟ้า จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมไปหนองเขี่ยง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลลิ้นฟ้า จากถนนลาดยางเดิมด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน ถึงสี่แยกไปบ้านตำแย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1