ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าดวนหมู่ที่ 6 ถึงบ้านหนองแกหมู่ที่ 9 ตำบลลิ้นฟ้ากว้าง 5 เมตรยาว 1,100 เมตรหนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลลิ้นฟ้าอำเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : 8BSKNhKMon100928.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 771CNZqMon100932.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้