ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง