ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 8507 รอ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง