ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง