ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถขบวนพร้อมตกแต่งขบวนแห่ โครงการบวงสรวงพระพรหมประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง