ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่แสดงสินค้า นิทรรศการ การออกร้าน ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของตำบลลิ้นฟ้า โดยการประดับตกแต่งเต๊นท์ให้มีความเหมาะสมและสวยงาม จัดหาอุปกรณ์และวัสดุในการออกร้านแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ พร้อมเก็บแลรื้อถอนให้เรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นการจัดงาน ตามโครงการบวงสรวงพระพรหมประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง