ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแก หมู่ที่9 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด จากสามแยกถนน คสล.เดิม ไปนาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง