เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพัชระวีย์ พรรณลา
ปลัดเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า
โทร : 081-7085967
นายสรรเสริญ มธุรัญญานนท์
รองปลัดเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า
โทร : 080-1971912
นายประสาทพร บุศย์รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : -
นายพงษ์ฤทธิ์ ธารสวิง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-0582411
นายอภิรักษ์ แก้วมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-2321264
นางรัสมี สารทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-3212514