เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า ครั้งที่ 2ประจำปีงบประมาณ 2565 (5 ภาพ) [13 กันยายน 2565]
ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในพื้นที่ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (10 ภาพ) [31 สิงหาคม 2565]
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 ภาพ) [12 กรกฎาคม 2565]
ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลลิ้นฟ้า (10 ภาพ) [28 มิถุนายน 2565]
มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย) (2 ภาพ) [28 มิถุนายน 2565]
เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 (12 ภาพ) [24 มิถุนายน 2565]
มอบบ้านตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565 (10 ภาพ) [24 มิถุนายน 2565]
โครงการเผยแพร่ศีลธรรมจริยธรรมและรณรงค์รักษาศีล 5 แก่ประชาชน (10 ภาพ) [16 มิถุนายน 2565]
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรสู้วิกฤตปุ๋ยแพงด้วยเกษตรอินทรีย์ (8 ภาพ) [15 มิถุนายน 2565]
แก้ไขปัญหากรณีน้ำท่วมขังเส้นทางบ้านหนองแก - บ้านตำแย (6 ภาพ) [8 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 47 รายการ)