เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลลิ้นฟ้า (5 ภาพ) [3 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 12 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า ได้เดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2565 (10 ภาพ) [12 เมษายน 2565]
วันที่ 12 เมษายน 2565 ได้ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2565 (8 ภาพ) [12 เมษายน 2565]
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [1 มีนาคม 2565]
มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (8 ภาพ) [25 กุมภาพันธ์ 2565]
กิจกรรมอาสาพัฒนาทำความสะอาด (8 ภาพ) [13 มกราคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ.2565 (4 ภาพ) [11 มกราคม 2565]
ตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (8 ภาพ) [4 พฤศจิกายน 2564]
มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยภายในตำบลลิ้นฟ้า (13 ภาพ) [5 ตุลาคม 2564]
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย (5 ภาพ) [1 ตุลาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2 3 4