เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร
นายบี้ บุระเนตร
นายกเทศมนตรีตำบลลิ้นฟ้า
โทร : 098-0978147
นายคูณ นามภักดิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลลิ้นฟ้า
โทร : 081-0616477
นายอุดมทอง ชุมสิงห์
รองนายกเทศมนตรีตำบลลิ้นฟ้า
โทร : 089-2217817
นายวิชาญ คำสมัย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลิ้นฟ้า
โทร : 084-8486684
นายบุญทอง พานซ้าย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลิ้นฟ้า
โทร : 043-670600