messager
 
เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล (6 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลลิ้นฟ้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้นำชุมชนภายในตำบลลิ้นฟ้า ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอปัญหาและแนวทางในการดำเนินงาน จัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล เพื่อนำประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงภายในพื้นที่ไปจัดทำแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนภายในตำบลและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป
ผู้โพส : admin